ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

Документи

Прикачени документи

Стратегия за развитие на детската градина 2023-2027г..docx
Тормоз и насилие 2023-2024 г..docx
Програма за превенция на ранното напускане на детска градина 2023-2024 г..docx
Правилник за дейността 2023-2024 г..docx
Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024 г..docx
План БДП 2023-2024 г..docx
Организация на деня в ДГ 2023-2024 г..ods
Етичен кодекс 2023-2024 г ..docx
Годишен План 2023-2024 г..docx
Отчет трето тримесечие 2021 г..xls
3.docx2021-2022.ods
2.docx2021-2022.ods
тормоз и насилие2021-2022.docx
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018 Nataliq (1)2021-2022.docx
ПРАВИЛНИК за дейността2021-2022.docx
Правилник за ВТР2021-2022.docx
план квалиф.-2021-2022.docx
План БДП2021-2022.docx
Етичен кодекс2021-2022.docx
Годишен План2021-2022.docx
План БДП.docx
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020-2021г..docx
Правилник за дейността 2020-2021г..docx
План квалификация 2020-2021г..docx
Организация деня 2020-2021г..ods
Организация деня 1 и 2 група 2020-2021г..ods
Етичен кодекс 2020-2021г..docx
Годишен План 2020-2021г..docx
Отчет на бюджет 2020 г.
Мерки за повишаване на качество на образование в ДГ "Виолина"
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи 2019-2020
Програма за превенция на ранното напускане на детска градина за учебната 2019-2020
Учебен план
Дневно разписание - ПГ
Стратегия за развитие на детската градина
Правилник за дейността на детската градина
План за квалификационната дейност
Дневно разписание
Етичен кодекс на ДГ "Виолина"
Годишен план за дейността на детската градина