ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

Мисия и визия

Нашата мисия е да:

  1. Да опознаваме света заедно;
  2. Да добием умения да творим;
  3. Да възпитаваме нашето поколение

Нашата визия: