ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

Дневен режим

07:00ч. - 8:30ч.       -  Прием на децата

8:15ч.  -   8:30ч       - Утринно раздвижване

8:30ч.  -   9:00ч.      - Закуска

9:00ч.   -  10:30ч.    - Основни форми на педагогическо взаимодействие

10:30ч.  - 10:45ч.    - Подкрепителна закуска

10:45ч.  -  11:30ч.   - Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

11:30ч.  -  12:00ч.   -  Подготовка за обяд

12:00ч.  -  12:30ч.   -  Обяд

12:30ч.  -  13:00ч.   -  Подготовка за сън

13:00ч.  -  15:00ч.   -  Сън

15:30ч.  -  15:45ч.   -  Подкрепителна закуска

16:00ч.  -   18:00ч.  - Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие