ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

ВАЖНО!

Организация на работата на ДГ на територията на общината през летния период 2023г.

Със Заповед №РД 05-38/30.01.2023г. на кмета на община Костинброд се определя организацията на работа на детските градини на територията на общината през летния период.   През месец Юни 2023 всички общински детски градини на територията на град Костинброд работят. През месец Юли работят ДГ ...
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ! - ДГ Виолина - Петърч

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ!!!

ПРИЕМ 2021/2022 г.
Проект BG05M2OP001-3.005-0004 - "АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" - ДГ Виолина - Петърч

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 - "АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 - "АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

ВАЖНО! ДГ "Виолина" няма да работи до 29.02.2020г.

Съгласно мерките, предприети относно ограничаването на разпространението на коронавируса, ДГ “Виолина” ще бъде затворена до 29.03.2020

ВАЖНО!

Важно!!! От 28.01.2020г. за София област е обявена грипна епидемия. В градината ще има засилен контрол при приемане на децата. Отсъствията на здрави деца, които родителите решат да задържат вкъщи, ще се извиняват служебно! За периода на грипната епидемия

Откриване на спортно игрище и нови алеи

Всички гости на събитието бяха посрещнати от директора на детска градина “Виолина” г-жа Весела Манова.

16.09.2019г. - Откриване на учебната 2019-2020г.

Децата съвместно с педагогическия персонал на ДГ "Виолина" са приготвили за вас програма по случай откриването на новата учебна година.