ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

Обществен съвет

Състав на Обществения съвет за учебната 2022/2023г. :

1. Ивета Стоянова- председател;

2. Камелия Стефанова- член;

3. Мануела Будинова- член;

4. Ивайло Димитров- член;

5. Радостина Йорданова- член;

6. Каролина Луканова- член;

7. Светослава Иванова- представител на финансиращия орган.