ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

История

  • През есента на 1976г. в с. Петърч, община Костинброд весел детски смях и песни огласят двора на новопостроената детска градина.
  • В сградата са устроени 4 занимални, 4 спални помещения, кухненски блок, локално парно, обширен двор с подходящи съоръжения.
  • В детската градина функционирали 5 групи, общо 120 деца разпределени по възраст.
  • За да се чувстват децата щастливи, за тях са се грижели 20 човека.
  • От тях 11 непедагогически персонал и 9 педагогически.
  • За директор на детската градина е била назначена Цветанка Колева

 

 

През учебната 2022/2023г. официално е открита ясла.