ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

Материална база

ДГ "Виолина" разполага с четири учебни групи: I,II, III, IV , както и яслена група. В сградата са устроени 5 занимални, 5 спални помещения, кухненски блок, локално парно, обширен двор с подходящи съоръжения.