ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

Екип

Педагогически персонал:

 • Директор - Евелина Арсова;
 • Главен учител - Боряна Соколова;
 • Учител - Милена Спиридонова;
 • Учител - Димитрина Арсова;
 • Учител - Ралица Арсова;
 • Учител - Йорданка Михайлова ;
 • Учител - Виолина Пенева
 • Учител - Елена Иванова
 • Учител - Силвия Манолова

Домакин:

 • Паулина Асенова

Счетоводство:;

 • Даниела Станкова

Медицинска сестра:

 • Елисавета Георгиева

Медицински сестри - ясла:

 • Милена Андонова;
 • Стефка Борисова
 • Анелия Панталеева

Помощен (непедагогически) персонал:

 • Снежинка Павлова;
 • Даниела Станкова;
 • Нина Крумова;
 • Лилия Виденова;
 • Валя Иванова;
 • Зоя Стоянова (по проект АПСПО)

Готвач:

 • Миглена Колева

Огняр:

 • Боян Боянов

Перач:

 • Светла Михайлова