ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

ПРИЕМ 2021/2022 г.

За кандидатстване се подава попълнено заявление по образец до директора на едно от детските заведения в срок от 01.04.2021 г. до 10.05.2021 г. и важи за всички детски заведения на територията на община Костинборд. Заявленията може да се изпращат чрез електронна поща на посочения по-долу адрес. Свободните места за прием на деца за учебната 2021/2022 г. се обявяват на интернет страницата на община Костинборд и на информационните табла на съответните детски заведения. 

Телефон за връзка: 0885/257021; dg_violina1976@abv.bg