ДГ "Виолина"
Детска градина в село Петърч

Организация на работата на ДГ на територията на общината през летния период 2023г.

Със Заповед №РД 05-38/30.01.2023г. на кмета на община Костинброд се определя организацията на работа на детските градини на територията на общината през летния период.

 

През месец Юни 2023 всички общински детски градини на територията на град Костинброд работят.

През месец Юли работят ДГ "Радост" - Костинброд, ДГ "Детелина" - Драговищица и ДГ "Виолина" - Петърч. През месец Август същите не работят.

През месец Август работи ДГ "Пролет", тя не работи през месец Юли.

Прикачени документи

CCF_000754.pdf